CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
(2000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Sistemes informàtics. Bases de dades. Programació. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació. Entorns de desenvolupament. Accés a dades. Desenvolupament d'interfícies. Programació multimèdia i dispositius mòbils. Programació de serveis i processos. Sistemes de gestió empresarial. Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa empresarial. Formació en centres de treball.

DE QUÈ HI TREBALLARÀS?

Tècnic/a comercial de xarxes. Animador/a telemàtic/a. Especialista en formació LAN/WAN. Expert/a en aplicacions TIC. Especialista en sistemes d'informació geogràfica. Desenvolupador/a d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenvolupador/a d'aplicacions de propòsit general. Desenvolupador/a d'aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informació mòbil.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)