CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
(2000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Sistemes informàtics. Bases de dades. Programació. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació. Entorns de desenvolupament. Accés a dades. Desenvolupament d'interfícies. Programació multimèdia i dispositius mòbils. Programació de serveis i processos. Sistemes de gestió empresarial. Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa empresarial. Formació en centres de treball.

DE QUÈ HI TREBALLARÀS?

Tècnic/a comercial de xarxes. Animador/a telemàtic/a. Especialista en formació LAN/WAN. Expert/a en aplicacions TIC. Especialista en sistemes d'informació geogràfica. Desenvolupador/a d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenvolupador/a d'aplicacions de propòsit general. Desenvolupador/a d'aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informació mòbil.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal