CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web
(2000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Sistemes informàtics. Bases de dades. Programació. Llenguatges de marques i sistemes de gestió informàtica. Entorns de desenvolupament. Desenvolupament web d'entorn client. Desenvolupament web d'entorn servidor. Desplegament d'aplicacions web. Disseny d'interfaces web. Projecte de desenvolupament d'aplicacions web. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARÀS?
Programador/a web. Programador/a multimèdia. Desenvolupador/a d'aplicacions en entorns web.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)