Gestió integrada de recursos humans (nivell 3) [ADGD0208] 

Competència general

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l'administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d'una organització, d'acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

Àmbit professional

Àrea d'administració i gestió de recursos humans. Empresa pública o privada.
Assessories laborals. Gestories.
En PIME i microempresa assumeix totes les competències de la qualificació.
En gran empresa és possible trobar llocs de treball referits a una sola unitat de competència de les que configuren la qualificació.
Aquesta qualificació es pot desenvolupar per compte d'altri i per compte propi.

Sectors productius

Es localitza en qualsevol sector productiu.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Tècnic/a superior de recursos humans, en general
  • Tècnic/a mitjà/ana en relacions laborals.
  • Administratiu/iva de personal.
  • Administratiu/iva del Departament de Recursos Humans.
  • Responsable de personal en PIME.
  • Gestor/a de nòmines.
  • Tècnic/a de recursos humans.
     

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)