CFGS Educació infantil

Tècnic/ca superior en educació infantil (2.000 hores • dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Didàctica de l’educació infantil; autonomia personal i salut infantil; el joc infantil i la seva metodologia; expressió i comunicació; desenvolupament cognitiu i motor; desenvolupament socioafectiu; habilitats socials; intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social; projecte d’atenció a la infància, i primers auxilis. 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Educador/ra infantil en primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra; educador/ra en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (de 0 a 6 anys) en situació de risc social, seguint les directrius d’altres professionals, i educador/ra en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)