PFI Auxiliar d’activitat d’oficina i de serveis administratius generals (PIP)

Auxiliar d’activitat d’oficina i de serveis administratius generals (1.000 hores • 1 curs acadèmic)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Mòduls de formació professional
• Tècniques administratives bàsiques
• Arxiu i comunicació
• Ofimàtica
• Projecte integrat
• Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
• Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general
• Estratègies i eines de comunicació
• Entorn social i territorial
• Estratègies i eines matemàtiques
• Incorporació al món professional

DE QUÈ TREBALLARÀS?
Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en l’àmbit de l’administració i  gestió, així com l’enregistrament i la verificació de dades i documents.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)