CFAS Fotografia Artística

Tècnic/a superior d'arts plàstiques i `disseny en fotografia artística
(1950 h · 2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Història de la fotografia. Teoria de la imatge fotogràfica. Expressió plàstica: fotografia. Camps fotogràfics. Fotografia artística. Tècnica fotogràfica. Infografia. Mitjans audiovisuals. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.

DE QUE TREBALLARÀS?

Preses fotogràfiques amb formats i mitjans tècnics diversos. Processament químic de suports fotosensibles. Composició d'imatges mitjançant trucatges i tècniques experimentals. Il·luminació idònia dels espais per a la reproducció fotogràfica. Selecció i treball amb models.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)