CFAS Fotografia Artística

Tècnic/a superior d'arts plàstiques i `disseny en fotografia artística
(1950 h · 2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Història de la fotografia. Teoria de la imatge fotogràfica. Expressió plàstica: fotografia. Camps fotogràfics. Fotografia artística. Tècnica fotogràfica. Infografia. Mitjans audiovisuals. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.

DE QUE TREBALLARÀS?

Preses fotogràfiques amb formats i mitjans tècnics diversos. Processament químic de suports fotosensibles. Composició d'imatges mitjançant trucatges i tècniques experimentals. Il·luminació idònia dels espais per a la reproducció fotogràfica. Selecció i treball amb models.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)