Gestió administrativa i financera del comerç internacional (nivell3 ) [COMT0210]  

Competència general

Dur a terme la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d'acord amb objectius i procediments establerts.

Àmbit professional

Desenvoluparà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l'àrea d'administració del comerç internacional.

Sectors productius

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:
  • Indústria, comerç, agricultura i serveis: departament de comerç internacional.
  • Entitats financeres i assegurances: departament d'exterior.
  • Empreses intermediàries en el comerç internacional: agències transitàries, agències comercials, empreses consignatàries, agències de duanes i empreses d'assessorament comercial, jurídic, etc.
  • Empreses importadores, exportadores i distribuïdores-comercialitzadores.
  • Empreses de transport i logística.
  • Associacions, institucions, organismes i organitzacions no governamentals (ONG).
Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Tècnics/iques en comerç exterior.
  • Gestors/ores de duanes. Assistent/a al departament d'operacions comercials internacionals. Tècnic/a d'operacions exteriors (entitats financeres/assegurances).
  • Tècnic/a en administració del comerç internacional. internacionals.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)