Mecanitzat per arrencada de ferritja  (nivell 2) [FMEH0109]  

Competència general

Dur a terme els processos de mecanitzat per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i els equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Àmbit professional

Exerceix la seva activitat en funcions de preparació de màquines o sistemes per a la mecanització per arrencada de ferritja, així com l'execució de la mecanització per arrencada de ferritja o procediments afins, ja sigui en màquines convencionals o de CNC.

Sectors productius

Aquesta qualificació se situa en el subsector d'indústries transformadores dels metalls enquadrat en el sector electromecànic (sector industrial).
- Construcció de maquinària i equip mecànic.
- Material i equip elèctric electrònic i òptic.
- Material de transport.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
 • Programadors/ores de màquines amb control numèric en general.
 • Preparadors/ores i ajustadors/ores de màquines eina per treballar metalls en general.
 • Fons Social Europeu
 • Operadors/ores de màquina fresadora amb control numèric (metalls).
 • Operadors/ores de màquina planejadora-llimadora (metalls).
 • Operadors/ores de màquina rectificadora (metalls).
 • Operadors/ores de màquina perforadora (metalls).
 • Operadors/ores de torn amb control numèric (metalls).
 • Operadors/ores torners/eres-fresadors/ores (fabricació).
 • Preparadors/ores i ajustadors/ores de màquines eina amb CNC per treballar metalls. Fresador/a.
 • Programador/a de màquina eina de CNC en planta.
 • Mandrinador/a. Torner/a. Operadors/ores de màquines eina.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)