Soldadura oxigas i soldadura MIG/ MAG (nivell 2 ) [FMEC0210] 

Competència general

Realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestits i soldadures amb arc
sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb especificacions
de procediments de soldadura (WPS), amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al
medi ambient.

Àmbit professional

Realitzar soldadures i projeccions tèrmiques per oxigàs, soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG / MAG) i projeccions tèrmiques amb arc, d'acord amb les especificacions dels procediments de soldadura (WPS), amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Sectors productius

Aquesta qualificació se situa en el sector d'indústries de Fabricació mecànica i instal•lacions en l'àrea de fabricació, muntatge i reparació.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Soldador de oxigas (oxiacetilènica)
  • Soldador per MIG-MAG 7312.1033 Oxitallador, a mà
  • Tallador de metalls per plasma, a mà Soldadors i oxitalladors
  • Operadors de projecció tèrmica 7312.1051 Soldadors d'estructures metàl•liques lleugeres.
  • Soldadors aluminotèrmics.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)