CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

Tècnic/ca superior en administració de sistemes informàtics en xarxa 2000 h ( 2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Implantació de sistemes operatius; planificació i administració de xarxes; fonaments de maquinari; gestió de base de dades; llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació; administració de sistemes operatius; serveis de xarxa i internet; implantació d’aplicacions web; administració de sistemes gestors de bases de dades; seguretat i alta disponibilitat, i projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Tècnic/ca en administració de sistemes; responsable d’informàtica; tècnic/ca en serveis d’internet; tècnic/ca en serveis de missatgeria electrònica; personal de suport tècnic; tècnic/ca en teleassistència; tècnic/ca en administració de base de dades; tècnic/ca de xarxes; supervisor/ra de sistemes; tècnic/ca en serveisde comunicacions, i tècnic/ca en entorns web.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal