CFGS Mecatrònica industrial

Tècnic/a superior en mecatrònica industrial
2000 h (2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.


DE QUÈ TREBALLARÀS?

Tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials; cap d'equip en muntatge d'instal·lacions de maquinària i equips industrials; cap d'equip en manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal