CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Tècnic/ca en instal·lacions elèctriques i automàtiques (2.000 hores · dos cursos acadèmics) QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Automatismes industrials; electrònica; electrotècnia; instal·lacions elèctriques interiors i de distribució; infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis; instal·lacions domòtiques i solars fotovoltaiques, i màquines elèctriques 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Electricista industrial i d’instal·lacions d’edificis; muntador/ra de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics; instal·lador/ra de línies elèctriques, equips electrònics, antenes i equips telefònics; reparador/ra d’electrodomèstics; electricista de construcció i manteniment; instal·lador/ra i mantenidor/ra de sistemes domòtics, i muntador/ra d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal