Promoció turística local i informació al visitant (nivell 3) [HOTI0108]  

Competència general

Promocionar i comercialitzar destinacions turístiques locals, gestionant serveis d'informació turística i participant en la creació, comercialització i gestió de productes i serveis turístics de l'entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat, fonamentalment en ens públics o publico-privats, la finalitat dels quals és la planificació i el desenvolupament turístics territorials. Exerceix les seves funcions com a personal de contacte amb els usuaris del servei o en llocs de gestió supervisats, depenent de la mida i complexitat de l'estructura en què s'integra o per a la qual treballi des de l'empresa privada.

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat, fonamentalment, en centres de visitants, oficines municipals d'informació turística, oficines de congressos, patronats, consorcis o qualsevol altre ens públic, local o autonòmic. En el seu àmbit professional presta informació i assessorament, col•labora en activitats de planificació, creació de producte i promoció turístiques i gestiona unitats d'informació i distribució turístiques.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Agent de desenvolupament turístic local
  • Tècnic/a d'informació turística.
  • Informador/a turístic/a.
  • Cap d'oficina d'informació turística.
  • Promotor/a turística.
  • Tècnic/a d'empresa de consultoria turística.
  • Coordinador/a de qualitat en empreses i entitats de serveis turístics

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)