ASSISTÈNCIA A LA PRODUCCIÓ EN CINEMA I AUDIOVISUALS (nivell 3) [IMSV0108]

Competència general

Assistir a la planificació, organització, supervisió i gestió dels recursos econòmics, materials,
tècnics i humans per a la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals, assegurant el
compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i
qualitat establertes.

Àmbit professional
 
Desenvolupa la seva activitat professional en empreses cinematogràfiques i audiovisuals de
qualsevol mida, públiques o privades, de cobertura reduïda o àmplia, qualsevol que sigui el
seu sistema de difusió i també per compte propi ( "freelance" ).

Sectors productius
 
Sector audiovisual: productores cinematogràfiques i videogràfiques, d'àmbit internacional,
nacional, autonòmic i local, qualsevol que sigui el seu sistema de difusió; productores de
televisió.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Ajudant/a de producció de cinema
  • Ajudant/a de producció de vídeo

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)