Producció fotogràfica (nivell 3) [IMST0109]

Competència general

Realitzar projectes fotogràfics complets, dissenyant, valorant i integrant
solucions d'escenografia, il·luminació, captació, tractament digital de les imatges,
acabat, arxiu i conservació d'originals fotogràfics, aconseguint la qualitat
tècnica, expressiva i estètica acordada amb el client..

Àmbit professional
 
Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses
dedicades a l'elaboració de fotografies, o que inclou la realització de fotografies
entre els seus processos. Treballa per compte d'altri o autònomament.

Sectors productius
 
Sector fotográfico: industrial, social, científico-técnico. Publicidad. Prensa y editorial.
Producciones multimedia. Sector cinematográfico, videográfico y televisivo.
Instituciones (imagen corporativa).

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Fotògraf.
  • Reporter i/o informador gràfic.
  • Reporter gràfic.
  • Retocador fotogràfic.
  • Retocador fotogràfic digital.
  • Operador d'imatge fotogràfica.
  • Foto fixa.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)