Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (nivell 1) [ADGG0408]

Competència general

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.
 
Àmbit professional
 
Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració.
 
Sectors productius
 
És present a tots els sectors productius, així com en l'Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transsectorialitat.
 

Ocupacions o llocs de treball relacionats
 
  • Auxiliar d'arxiu

  • Auxiliar de serveis generals

  • Auxiliar d'informació

  • Auxiliar d'oficina

  • Classificador/a o repartidor/a de correspondència

  • Operador/a documental

  • Ordenança

  • Taquiller/a

  • Telefonista en serveis centrals d'informació

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)