Disseny de productes gràfics (nivell 3) [ARGG0110]

Competència general

Desenvolupar projectes gràfics a partir de les especificacions inicials del producte; elaborant esbossos, seleccionant i adequant color, imatges i fonts tipogràfiques; creant elements gràfics, maquetes i arts finals; utilitzant eines informàtiques; realitzant pressuposts en funció de les característiques del projecte i verificant la qualitat del producte acabat.
 

Àmbit professional
 
Desenvolupa la seva activitat professional en departaments de disseny gràfic en grans,
mitjanes i petites empreses d'arts gràfiques, editorials i empreses de comunicació. Així mateix, en estudis de disseny gràfic i en premsa, ja sigui periòdica o no periòdica. L'activitat es desenvolupa tant per compte propi com a aliena. 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Art finalista
  • Dissenyador/a gràfic/a
  • Grafista
  • Maquetista

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)