Organització i gestió de magatzems (nivell 3) [COML0309] 

Competència general

Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord als procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística.
 

Àmbit professional
 
Desenvolupa les seves funcions per compte propi i aliè, organitzant i gestionant el magatzem o servei d'emmagatzematge en empreses de qualsevol sector que disposin de magatzem i/o departament logístic, assegurant el nivell i qualitat de la gestió del magatzem dins de la cadena logística.
 
Sectors productius
 
A tots els sectors productius, privats i públics, i en concret en activitats auxiliars al transport d'emmagatzematge-distribució i operadors logístics. Així mateix en el sector del comerç als magatzems d'empreses a l'engròs, centrals de compres de superfícies grans i mitges, dipòsits i magatzems intermedis així com petits magatzems de punts de venda en grans i mitjanes superfícies.

 
Ocupacions o llocs de treball relacionats
 
  • Cap de magatzem

  • Gestor/a de magatzems

  • Responsable de recepció de mercaderies

  • Responsable d'expedició de mercaderies

  • Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem

  • Tècnic/a en logística de magatzems

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)