Organització i gestió de magatzems (nivell 3) [COML0309] 

Competència general

Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord als procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística.
 

Àmbit professional
 
Desenvolupa les seves funcions per compte propi i aliè, organitzant i gestionant el magatzem o servei d'emmagatzematge en empreses de qualsevol sector que disposin de magatzem i/o departament logístic, assegurant el nivell i qualitat de la gestió del magatzem dins de la cadena logística.
 
Sectors productius
 
A tots els sectors productius, privats i públics, i en concret en activitats auxiliars al transport d'emmagatzematge-distribució i operadors logístics. Així mateix en el sector del comerç als magatzems d'empreses a l'engròs, centrals de compres de superfícies grans i mitges, dipòsits i magatzems intermedis així com petits magatzems de punts de venda en grans i mitjanes superfícies.

 
Ocupacions o llocs de treball relacionats
 
  • Cap de magatzem

  • Gestor/a de magatzems

  • Responsable de recepció de mercaderies

  • Responsable d'expedició de mercaderies

  • Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem

  • Tècnic/a en logística de magatzems

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)