Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptores i aparells de gas (nivell 2 ) [ENAS0110]  

Competència general

Realitzar el muntatge, modificació, ampliació, adequació, inspecció, posada en
servei, manteniment, reparació i revisió d'instal·lacions receptores i aparells
de gas, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, amb la qualitat prevista
i en condicions de seguretat per a les persones, instal·lacions i medi ambient.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi o aliè, en empreses de qualsevol mida, fonamentalment privades, dedicades al subministrament i distribució de gas, així com al muntatge, explotació i manteniment d'instal·lacions i aparells de gas, depenent funcionalment, si escau, d'un superior i podent tenir al seu càrrec personal de nivell inferior. La seva activitat professional està sotmesa a regulació per la Administració competent, responent la qualificació als requisits establerts en la legislació vigent per a l'obtenció del carnet professional d'instal·lador de gas de categoria B.


Sectors productius

Es situa en el sector energètic, subsector de subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, en les activitats econòmiques de producció de gas i distribució de combustibles gasosos, i fontaneria, instal•lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Instal·lador de gas.
  • Inspector d'instal·lacions receptores de gas.
  • Agent de posada en marxa i adequació d'aparells a gas.
  • Tècnic de manteniment d'instal•lacions i aparells a gas.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)