Creació i gestió de microempreses (nivell 3) [ADGD0210] 

Competència general

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com planificar i
implementar estratègies d'àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials i tecnològics, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i/o serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, totaixò assegurant la prevenció de riscs laborals, utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l'activitat el requereixi, amb finalitat de garantir l'assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

Entorn professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi, bé com a treballador/a
autònom/a o formant part d'una societat, en petits negocis o microempreses, emprenent i implantant noves àrees de negoci en el desenvolupament de la seva activitat, podent exercir les funcions que la legislació vigent estableix en matèria de prevenció de riscs laborals.


Sectors productius
És present a tots els sectors destacant pel seu alt grau de transectorialitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Administradors/es de microempreses
  • Directors/es de microempreses
  • Emprenedors/es
  • Empresaris/àries de microempreses
  • Gerents de microempreses
  • Gestors/es de microempreses
  • Professionals autonòms/es

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)