CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles - Nou!*

Técnic/a superior en producció d'audiovisuals i espectacles
(2.000 hores • dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Planificació de projectes audiovisuals. Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia. Gestió de projectes de televisió i ràdio. Planificació de projectes d'espectacles i esdeveniments. Gestió de projectes d'espectacles i esdeveniments. Recursos expressius audiovisuals i escènics. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics. Administració i promoció d'audiovisuals i espectacles. Projecte de producció d'audiovisuals i espectacles. Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i d'espectacles. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Ajudant de producció de cinema. Ajudant de producció de vídeo. Ajudant de producció de televisió. Ajudant de producció d'animació . Ajudant de producció de multimèdia. Ajudant de producció de ràdio. Cap de producció d'espectacles en viu i esdeveniments. Ajudant de producció d'espectacles en viu i esdeveniments. Gerent de companyia.*cicle en fase d'autorització

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)