CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat 

Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat 
(2000 hores · dos cursos acadèmic)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Implantació de Sistemes Operatius, Gestió de Bases de Dades, Programació Bàsica, Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació, Fonaments de Maquinari, Administració de Sistemes Operatius, Planificació i Administració de Xarxes (132 hores)
Serveis de Xarxa i Internet, Implantació d’Aplicacions Web, Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades, Seguretat i Alta Disponibilitat, Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Formació en Centres de Treball, Ciberseguretat i Hacking Ètic, Seguretat en Sistemes, Xarxes i Serveis

DE QUÈ HI TREBALLARÀS?

tècnic o tècnica en administració de sistemes,

    responsable d’informàtica,

    tècnic o tècnica en serveis d’Internet,

    tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,

    personal de suport tècnic,

    tècnic o tècnica en teleassistència,

    tècnic o tècnica en administració de bases de dades,

    tècnic o tècnica en xarxes,

    supervisor o supervisora de sistemes,

    tècnic o tècnica en serveis de comunicacions,

    tècnic o tècnica en entorns web. 

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)