CFGM Construcció

Tècnic/ca en obres de la construcció (2.000 hores • dos cursos acadèmics) 

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Projectes, amidaments i valoracions; organització i control d’obra; obres de fàbrica; cobertes i impermeabilitzacions; revestiments continus; conglomerats; conduccions lineals sense pressió; seguretat en la construcció; administració, gestió i comercialització en la petita empresa, i relacions en l’equip de treball. 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Paleta; col·locador/ra de sostres i cobertes en pissarra; teula o asfalt; instal•lador/ra de material aïllant; guixaire; muntador/ra de bastides; col•locador/ra de tubs, i tècnic/ca en seguretat i higiene d’obres de construcció.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)