Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (nivell 1) [IFCT0108]  

Competència general

Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats públiques o privades, tant per compte propi com per compte d'altri, de qualsevol mida i sector productiu, que disposin d'equips informàtics per a la seva gestió.

Sectors productius

S’ubica sobretot en el sector serveis, principalment en els tipus d'empreses següents: empreses o entitats de qualsevol mida que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu. Empreses dedicades a la comercialització, muntatge, manteniment i reparació d'equips i serveis microinformàtics. Empreses que presten serveis d'assistència tècnica microinformàtica. En les diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l’organització.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Operari/ària en muntatge d'equips microinformàtics.
  • Operari/ària en manteniment de sistemes microinformàtics.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)