CFGS Automatització i robòtica industrial

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (2.000 hores • dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?
Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.


DE QUÈ TREBALLARÀS?

Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial; verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics; cap d'equip en un taller electromecànic; tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial; tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial; projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial; projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial; projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial; programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials; tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric; dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal