CFGS Automatització i robòtica industrial

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (2.000 hores • dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?
Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.


DE QUÈ TREBALLARÀS?

Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial; verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics; cap d'equip en un taller electromecànic; tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial; tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial; projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial; projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial; projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial; programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials; tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric; dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)