Representació de projectes d'obra civil  (nivell 3) [EOCO0208]  

Competència general

Realitzar representacions de projectes d'obra civil : plans generals i de detall, fotocomposicions i presentacions; elaborar propostes per completar el disseny de
projectes de carreteres i d'urbanització i supervisar l'arxiu i reproducció dels documents d'estudis i projectes, seguint les instruccions rebudes del seu/va  superior o responsable/a.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat en l'àrea de disseny, com a treballador autònom o assalariat en petites, mitjanes i grans empreses majoritàriament privades. La seva activitat professional està regulada.


Sectors productius

Estudis d'enginyeria, consultories, promotores urbanitzadores, constructores d'obra civil, empreses concessionàries i d'explotació, i Administracions Públiques.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Delineant de la construcció.
• Delineant tècnic de la construcció. 
• Delineant projectista de carreteres. 
• Delineant projectista d'urbanització. 
• Delineant d'obra civil. 
• Delineant de serveis urbans.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)