Estudis

Seguretat i Medi Ambient


La Família Professional de Seguretat i Medi Ambient es divideix en tres àrees de competència diferenciades:
 • Gestió Ambiental
 • Seguretat
 • Prevenció de riscos

Les activitats relatives a la Gestió Ambiental fan referència als mercats de l'aigua i els residus, les activitats municipals de neteja viària i també de parcs i jardins, la protecció del medi ambient atmosfèric, l'agricultura ecològica, les energies renovables i el medi ambient en el sector forestal.
 
Les activitats de l'àrea productiva de Seguretat fan referència a la protecció a les persones i els béns: Seguretat pública, Seguretat privada i Protecció Civil. De tal manera, el grup de treball d'aquesta família professional contempla la seguretat en el sentit més ampli possible: seguretat davant les emergències i les catàstrofes; seguretat alimentària i seguretat laboral.

Finalment, com a tercera àrea que inclou aquesta família professional, figura la de prevenció de riscos: tant per al treballador, evitant accidents laborals, com per a les persones consumidores dels béns o serveis generats en el treball, assegurant la qualitat d'aquests.
Els titulats en cicles de la família de SEGURETAT I MEDI AMBIENT tenen presència a les següents activitats:
 
 • Neteja en espais oberts i instal•lacions industrials
 • Operació d'estacions de tractament d'aigües
 • Gestió de residus urbans i industrials
 • Serveis per al control de plagues
 • Vigilància i seguretat privada
 • Prevenció i extinció d'incendis i salvament
 • Operacions subaquàtiques de recerca i recuperació de víctimes i objectes sinistrats
 • Control i protecció del medi natural
 •  Interpretació i educació ambiental
 • Control de la contaminació atmosfèrica
 • Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic
 • Gestió d'emergències aquàtiques en aigües continentals
 •  Gestió i coordinació en protecció civil i emergències
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)