Estudis

Imatge personal

El sector de la Imatge Personal evoluciona cap a noves i més elevades demandes de productes i serveis, el que fa recaure majors requeriments sobre els professionals. Apareixen així noves competències i fins i tot noves qualificacions.

En l'àmbit de la perruqueria, si bé els canvis tecnològics no han estat tan rellevants com per produir modificacions en els processos de treball, si s'observa una gran evolució en la cosmètica capil·lar  no només pel que fa a higiene, manteniment i protecció del cabell, sinó també en la decorativa i tractament. Cal destacar, sobre això últim, la incorporació de noves tecnologies i aparells dedicats a tractaments capil·lars . A més, s'han incorporat programes informàtics a fi de poder proposar, visualment, millores d'imatge als clients. 

Els titulats en cicles de la família d'IMATGE PERSONAL tenen presència a les següents activitats: 

  • Rentat i tenyit 
  • Perruqueria i altres tractaments de bellesa 
  • Pompes fúnebres i activitats relacionades amb les mateixes 
  • Activitats de manteniment físic corporal 
  • Activitats termals i balnearis 
  • Altres activitats de serveis personals

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal