Estudis

Administració i Gestió

La majoria de les empreses i organitzacions han canviat la forma de gestionar la seva administració: necessiten tenir tota la informació organitzada i relacionada.

Els nous sistemes de gestió ajuden a les empreses a ser més rendibles, faciliten la presa de decisions i modifiquen alhora aspectes com la cultura organitzacional.

La competitivitat empresarial ha provocat que, de vegades, les empreses assignin la gestió de qualitat al Departament d'Administració, ja que aquests coordinen i centralitzen la documentació i informació del conjunt d'àrees funcionals de l'empresa.

La família d'Administració i Gestió ha dividit el camp objecte d'estudi en tres grans àrees de competència professional:

- Serveis d'administració i auditoria.
- Serveis d'informació, traducció i interpretació.
- Finances i assegurances

Els titulats en cicles de la família d'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ tenen presència a les següents activitats:

- Empreses agrícoles, industrials, de construcció o comercials.
- Empreses de transport o d’Hosteleria.
- Administració pública.
- Bancs, caixes d'estalvi, entitats de crèdit, cooperatives.
- Assegurances, assessorament fiscal, assessorament jurídic
- Auditoria.
- Altres sectors.

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal