Estudis

Administració i Gestió

Actualment, la majoria de les empreses i organitzacions han canviat la forma de gestionar la seva administració: necessiten tenir tota la informació organitzada i relacionada.

Els nous sistemes de gestió permeten a les empreses ser més rendibles mitjançant el control de les transaccions, les quals faciliten la presa de decisions i modifiquen alhora aspectes com la cultura organitzacional.

La competitivitat empresarial ha provocat que, de vegades, les empreses assignin la gestió de qualitat als departaments d'administració, ja que aquests coordinen i centralitzen la documentació i informació del conjunt d'àrees funcionals de l'empresa. 

La família d'Administració i Gestió ha dividit el camp objecte d'estudi en tres grans àrees de competència professional :
 
  • Serveis d'administració i auditoria
  • Serveis d'informació, traducció i interpretació
  • Finances i assegurances

Els titulats en cicles de la família d'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ tenen presència a les següents activitats: 

• Empreses agrícoles, industrials, de construcció o comercials 
• Empreses de transport o d'hosteleria 
• Administració pública
• Bancs, caixes d'estalvi, entitats de crèdit cooperatives 
• Assegurances, assessorament fiscal, assessorament jurídic
• Auditoria 
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)