Estudis

Edificació i obra civil

La Família Professional d'Edificació i Obra Civil permet l'obtenció d'uns títols i certificats de professionalitat sobre competències professionals que es refereixen al desenvolupament i aplicació  de projectes urbanístics, d'edificació i d'obra civil, així com als mètodes de control dels plans d'obra, de qualitat i de seguretat, a la gestió dels recursos, a les operacions i manteniment de primer nivell de la maquinària de construcció i als processos d'execució de les obres.

La família professional d'Edificació i Obra Civil està constituïda per cinc àrees professionals:

 • Formigó
 • Obra i acabats
 • Projectes
 • Planificació
 • Producció

Els titulats en cicles de la família d'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL tenen presència a les següents activitats:

 • Edificació
 • Rehabilitació
 • Obra civil (aeroports, carreteres, obres marítimes, obres subterrànies, ferrocarrils...)
 • Conduccions lineals
 • Obres especials

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

 • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal