Estudis

Comunicació gràfica i audiovisual

La família de Comunicació gràfica i audiovisual (ensenyaments artístics) pertany als cicles d'arts plàstiques i disseny que ofereixen formació professional en l'àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

En el cas de la ciutat de L'Hospitalet aquest típus de cicles s'ofereixen a l'Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella

Aquesta familía professional té correspondències amb les famíles d'ARTS GRÀFIQUES i IMATGE I SO per a la resta de susbsistemes de la Formació professional inicial i per a l'ocupació
.
Aquests cicles s’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Tenen una durada d'entre 950 i 1.950 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent.
 
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)