Estudis

Comerç i màrqueting

Aquesta família, inclosa en el sector servei, té un marcat caràcter transectorial que abasta les activitats i empreses relacionades amb la distribució comercial, en el seu sentit més ampli: comerç (al detall i a l'engròs), activitats auxiliars de transport, emmagatzematge i operadors logístics, així com serveis a empreses en l'àmbit del màrqueting, la investigació de mercats i la publicitat.Una altra tendència detectada és la creixent importància dels processos d'externalització de serveis a les empreses. Això ha provocat un increment de la demanda d'activitats relacionades amb la logística i el màrqueting.

Dins de la família professional de Comerç i Màrqueting es diferencien dues grans àrees professionals: 
  • Comercialització : activitats de comerç, consum , màrqueting i investigació de mercats 
  • Logística i transport : aprovisionament, emmagatzematge , transport de mercaderies i de viatgers 
 
Els titulats en cicles de la família de COMERÇ I MÀRQUETING tenen presència a les següents activitats : 
  • Comerç independent, a l'engròs i al detall
  • Comerç integrat, comerç associat 
  • Assessorament comercial , al client, al consumidor i a l'usuari 
  • Departament comercials
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)