Estudis

Química

Actualment, el sector químic s'orienta cap a productes de més valor afegit, més respectuosos amb el medi ambient, i amb processos tecnològics més sofisticats i segurs. Això passa per un increment del nivell professional mitjà de les qualificacions i una major polivalència dels treballadors.
En conseqüència, les qualificacions professionals que s'estan desenvolupant en aquesta família professional cobreixen els aspectes centrals, mediambientals (reducció d'abocaments i emissions), la prevenció de riscos laborals i camps emergents, no recollits fins ara, com la biotecnologia.

La família professional de Química abasta un ampli grup d'àrees professionals de variada implicació social i econòmica . Entre elles, destaquen : 
 •  Anàlisi, control i processos de la indústria química 
 • La indústria de pasta, paper i cartró 
 • La farmaquímica
 •  La fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

Els titulats en cicles de la família de QUÍMICA tenen presència a les següents activitats:
 • Anàlisi, control i processos de la indústria química
 • Fabricació de productes químics
 • Fabricació de paper i cartró 
 • Transformació del cautxú 
 • Transformació de matèries plàstiques 
 • Fabricació de productes farmacèutics
 • Fabricació de productes químics destinats principalment al consum final
 • Refinació de petroli
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)