Estudis

Química

Actualment, el sector químic s'orienta cap a productes de més valor afegit, més respectuosos amb el medi ambient, i amb processos tecnològics més sofisticats i segurs. Això passa per un increment del nivell professional mitjà de les qualificacions i una major polivalència dels treballadors.
En conseqüència, les qualificacions professionals que s'estan desenvolupant en aquesta família professional cobreixen els aspectes centrals, mediambientals (reducció d'abocaments i emissions), la prevenció de riscos laborals i camps emergents, no recollits fins ara, com la biotecnologia.

La família professional de Química abasta un ampli grup d'àrees professionals de variada implicació social i econòmica . Entre elles, destaquen : 

 •  Anàlisi, control i processos de la indústria química 
 • La indústria de pasta, paper i cartró 
 • La farmaquímica
 •  La fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

Els titulats en cicles de la família de QUÍMICA tenen presència a les següents activitats:

 • Anàlisi, control i processos de la indústria química
 • Fabricació de productes químics
 • Fabricació de paper i cartró 
 • Transformació del cautxú 
 • Transformació de matèries plàstiques 
 • Fabricació de productes farmacèutics
 • Fabricació de productes químics destinats principalment al consum final
 • Refinació de petroli

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

 • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal