Estudis

Instal•lació i Manteniment

Les empreses ubicades dins d'aquest camp professional estan sotmeses a grans canvis organitzatius i productius derivats de la globalització del mercat. Moltes empreses són auxiliars de les grans empreses  que es dediquen a la gestió exclusivament.Això fa que aquestes empreses auxiliars tinguin càrregues de treball variables i dependents dels projectes de les grans. Aquesta tendència implica que hagin de complir les exigències d'homologació requerides pel gestor.
Entre les competències demandades pel sector d'instal•lació i manteniment per a processos industrials i d'edificis, destaquen les relacionades amb la posada en marxa de la mateixa instal•lació. Això requereix la comprensió profunda del procés en què s'actua i de les tècniques d'automatització i instrumentació industrial, competències que, integrades, donen lloc al concepte modern de mecatrònica. 
 
Les seves activitats es classifiquen en tres àrees professionals: 
  • Maquinària i equips industrials
  • Instal·lacions per a processos industrials continus i auxiliars a la producció
  • Instal·lacions per a edificis i altres serveis

Els titulats en cicles de la família d'NSTAL•LACIÓ I MANTENIMENT tenen presència a les següents activitats :

  • Maquinària i equip industrial 
  • Instal•lacions per a processos industrials continus i auxiliars a la producció 
  •  Instal•lacions per a edificis i altres serveis
  • Maquinària i equip industrial
  • Instal•lacions de procés continu
  • Instal•lacions d'edificis i serveis a la producció
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)