Estudis

Sanitat

El sistema sanitari s'enfronta a diversos reptes importants. Entre les tendències que marcaran el futur del sector i que estan influint ja en la seva evolució, destaquen els avenços científics i tecnològics, les tecnologies de la informació i comunicació i els canvis socioeconòmics.La incorporació de noves tecnologies en el diagnòstic i tractament de malalties.Els factors socioeconòmics de major rellevància són l'alt grau d'envelliment de la població, l'augment de la demanda sanitària i la necessitat de contenir la despesa farmacèutica. Un altre gran repte és consolidar protocols en els procediments clínics ia l'hora de coordinar els serveis sanitaris i socials , per optimitzar els recursos i garantir la promoció, prevenció i assistència . Aquesta evolució marca la necessitat d'actualitzar les competències i la formació associada dels treballadors del sector sanitari perquè puguin afrontar aquests reptes, així com detectar i definir qualificacions emergents.
La família de Sanitat aglutina tres grans àrees de competència :

  • Atenció sanitària
  • Suport i ajuda al diagnòstic
  • Serveis i productes sanitaris

Els titulats en cicles de la família de SANITAT tenen presència a les següents activitats:
 

  • Atenció Primària i Comunitària
  • Atenció Especialitzada
  • Salut Pública
  • Serveis Generals
  • Productes Sanitaris

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal