Estudis

Sanitat

El sistema sanitari s'enfronta a diversos reptes importants. Entre les tendències que marcaran el futur del sector i que estan influint ja en la seva evolució, destaquen els avenços científics i tecnològics, les tecnologies de la informació i comunicació i els canvis socioeconòmics.La incorporació de noves tecnologies en el diagnòstic i tractament de malalties.Els factors socioeconòmics de major rellevància són l'alt grau d'envelliment de la població, l'augment de la demanda sanitària i la necessitat de contenir la despesa farmacèutica. Un altre gran repte és consolidar protocols en els procediments clínics ia l'hora de coordinar els serveis sanitaris i socials , per optimitzar els recursos i garantir la promoció, prevenció i assistència . Aquesta evolució marca la necessitat d'actualitzar les competències i la formació associada dels treballadors del sector sanitari perquè puguin afrontar aquests reptes, així com detectar i definir qualificacions emergents.
La família de Sanitat aglutina tres grans àrees de competència :

  • Atenció sanitària
  • Suport i ajuda al diagnòstic
  • Serveis i productes sanitaris

Els titulats en cicles de la família de SANITAT tenen presència a les següents activitats:
 
  • Atenció Primària i Comunitària
  • Atenció Especialitzada
  • Salut Pública
  • Serveis Generals
  • Productes Sanitaris
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)