Estudis

Arts gràfiques

Les  innovacions tecnològiques del sector han transformat els processos tecnològics, els sistemes productius i les funcions que desenvolupen determinats professionals del sector de les arts gràfiques.

Així, en el sector d'edició, les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) han permès la difusió de continguts a través de nous canals digitals (cross mèdia).

En el cas de la impressió, els sistemes digitals han permès la impressió sota demanda, l'edició de llibres personalitzats o la impressió de dades variables.

En el procés de preimpressió, en relació amb les TIC, es concedeix especial importància a la digitalització. Sorgeix en aquest entorn l'anomenada premedia (preimpressió digital), procés que dóna com a resultat documents on el contingut és vàlid per a qualsevol dels suports de comunicació. Per tant, els passos de transformació entre els formats d'entrada i sortida han evolucionat, obligant a canviar el perfil dels professionals.

S'ha distribuït en quatre grans àrees professionals:

• Edició
• Arts Gràfiques
• Manipulats de paper i cartró
• Reproducció de suports enregistrats

Els titulats en cicles de la família d'ARTS GRÀFIQUES tenen presència a les següents activitats: 

  • Fabricació de paper i cartó ondulats
  • Fabricació d'envasos i embalatges de paper i cartró
  • Fabricació d'articles de papereria
  • Fabricació d'altres articles de paper i cartró
  • Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes
  • Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
  • Serveis de preimpressió i preparació de suports
  • Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa
  • Edició de llibres
  • Edició de directoris i guies d'adreces postals
  • Edició de periòdics
  • Edició de revistes
  • Altres activitats editorial
  • Activitats de disseny especialitzat
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)