Notícies

Detall notícia

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp
22/03/2013
Formació i Ocupació

Presentació del nou reglament de participació ciutadana en el marc del Consell de la Formació Professional de L'H

Durant la reunió també es va fer una anàlisi de la situació de la FP a la ciutat i es va informar dels programes de formació i ocupació que s’han posat en funcionament.
Consell de la FP de L'hospitaletVeure imatge de Consell de la FP de L'Hospitalet (nova finestra)
El màxim òrgan consultiu i participatiu de la Formació Professional de l’Hospitalet, el seu Consell, s’ha reunit en la seva sessió ordinària per conèixer, entre d’altres qüestions, el nou reglament de participació ciutadana, aprovat el passat mes de gener en sessió plenària de l’Ajuntament. El motiu d’aquest nou reglament és adaptar-se a la Llei de grans ciutat, i L’Hospitalet n’és una, que compten amb òrgans de participació i representació ciutadana.

Les novetats d’aquest nou reglament, que va presentar el regidor dels districtes IV i V, Josep Castro, són per una banda, fomentar la participació de proximitat, a través de la creació de 6 consell de districte en què hi haurà representació de membres del consistori, entre 14 i 27 entitats, i unes 4 o 5 persones a títol individual; i per altra, la creació del Consell Social de Ciutat, un òrgan que pretén recollir les opinions a través de les entitats associades. El Consell estarà format per 75 persones, en representació de les entitats, 25, en representació de col•lectius, i representants dels grups polítics del consistori; i serà un espai de debat més estratègic i de ciutat.

La voluntat d’aquest nou reglament és la d’impulsar processos participatius que fomentin el debat, que posin sobre la taula les necessitats i les iniciatives de tothom. Quan es constitueixi aquest òrgan, el Consell de la FP presentarà un projecte de futur. El Consell Social aprovarà la seva conversió en una taula sectorial i serà una oportunitat per compartir amb altres sectors els projectes i les propostes que s’estan portant a terme a la ciutat des de diferents àmbits.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació; i president del Consell de la FP, José Maria García Mompel, va destacar la importància dels processos participatius que l’Ajuntament ha endegat recentment, en concret de l’H on, en què des de diferents línies de treball s’està debaten i posant en comú la tercera transformació de la ciutat, que té en el sector econòmic la seva raó principal; un tema cabdal donada la situació de crisi. El tinent de l’Àrea de Servei a les Persones, Lluís Esteve, vicepresident del Consell, va reforçar la importància d’aquest procés participatiu que ha iniciat l’ajuntament de L’Hospitalet per veure cap a quins camins ens porta a la ciutat.

D’altres temes tractats en aquesta reunió del Consell de la FP són la situació actual de la Formació Professional, un resum de l’estudi de l’Observatori de la FP, que analitza les dades de 2012 del grau d’inserció dels graduats en FP de la ciutat a partir de l’enquesta realitzada per a tota Catalunya en el marc de l’Estudi d’inserció laboral dels ensenyaments professionals 2012 elaborat conjuntament pel Consell General de Cambres de Catalunya i el Departament d’Ensenyament. Les dades més significatives fan referència al fet que durant el 2012 els nivells d’inserció dels graduats en FP de la ciutat han baixat dràsticament fins al 33,53% en els casos dels graduats en CFGM i fins al 50% en el cas dels graduats en CFGS. No obstant, donada la conjuntura econòmica actual es poden considerar que són un alts nivells d’inserció en comparació amb d’altres estudis. També destaca que la primera situació dels graduats en FP ja no és treballar sinó continuar estudiant (48,84% dels graduats CFGM i 32,20% dels graduats en CFGS ) i augmenta de manera importat els graduats que busquen feina (17,56% dels graduats CFGM i 16 % dels graduats en CFGS ) més accentuat en el cas de L’Hospitalet respecte a Catalunya. Això pot estar provocat per l’agreujament de les situacions familiars al llarg de la crisi.

La reunió del Consell de la FP de L’Hospitalet va donar compte dels diferents programes de formació i ocupació que s’han iniciat a l’ajuntament, en què destaquen programes per a les franges d’edat amb més dificultats per a la insercional laboral, PQPI, Joves per a l’ocupació, programes FOAP per a aturats i d’altres plans d’ocupació per a persones aturades amb majors dificultats.
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)