Formació

Projecte OcupaL'H

Projecte OCUPAL’H

“Projecte OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet”

Veure imatge de “OCUPAL'H. La nova indústria a L'Hospitalet” (nova finestra)
L’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha rebut l’atorgament d’una subvenció, promoguda des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2018-2020,  amb l’objectiu de promoure l’ocupació a la indústria Local i afavorir el transit a la nova indústria i la indústria 4.0 dins del territori de L’Hospitalet.

El projecte “OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet” vol posar en marxa un projecte que treballar per aconseguir posar la mirada cap endavant, en els arrels dels nostre teixit empresarial, confiant en les possibilitats i el talent de les persones del territori en una aposta ferma per la nova indústria. Un projecte que tingui la capacitat de transformar, entre tots els agents socioeconòmics del territori i en consonància amb les línies estratègiques de la ciutat, una nova manera d’enfocar i d’entendre la indústria, de manera que permeti una adaptació a les noves demandades del sistema econòmic i de les necessitats de les persones, en clau de creixement  i desenvolupament sostenible.

L’objectiu general del projecte és el de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur i/o de millora d’ocupació amb l’adquisició de competències professionals que permetin incorporar-se a la nova indústria de L’Hospitalet, així com a afavorir el trànsit de les indústries existents al territori cap als nous formats industrials dins d’una visió estratègica de ciutat.
Una vegada feta la diagnosis inicial i en consonància a les especificacions de la convocatòria de subvenció de la Diputació de Barcelona, el projecte “OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet” es centrarà especialment als subsectors de la Logística interna industrial, les TiC i les comunicacions,  i les Arts gràfiques.

Els principals punts que presenta el projecte són:
  • Projecte plurianual, del 2018 fins al 30 d’abril de 2020.
  • Promoure la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia territorial de desenvolupament econòmic, entenent la indústria de forma amplia (manufacturera, nova industria, serveis destinats a la producció, etc.)
  • Afavorir les empreses incloses dins d’aquest àmbit i les persones en situació d’atur i/o de promoció professional.
  • Treball actiu per a la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball, foment de la inserció de les dones en ocupacions en què estiguin infrarepresentades i de les vocacions industrials i cientificotècniques.
En consonància amb l’ anteriorment exposat, el projecte OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet es concretarà en els següents eixos assenyalats per aquesta convocatòria:

1.  Agents socials
Diagnosi dels subsectors i treball de seguiment i assessorament mitjançant la col•laboració dels agents socials implicats. Jornades de sensibilització i reflexió.

 2. Teixit empresarial
Enfortiment del teixit empresarial. Diagnosi dels subsectors i treball de seguiment i assessorament (continguts de formació, definició de nivell de competències, línies estratègiques, etc.) mitjançant la col•laboració d’empreses incloses dins dels subsectors esmentats; sensibilització vers les vocacions industrials especialment amb mirada de gènere, grups de reflexió i generació de noves idees que ajudin a l’ enfortiment dels subsectors.

3. Participants
Es preveu atendre a 45 persones en situació d’atur o en millora d’ocupació que rebran un itinerari formatiu tutoritzat per millorar les seves competències professionals, sessions d’ orientació  i acompanyament cap a la inserció laboral a les empreses dels sectors representats durant tot el projecte.

Inscripció:

 
OCUPAL’H. Forma’t en logística dins la nova indústria.

OCUPAL’H. Forma’t en arts gràfiques i imatge digital.

OCUPAL’H. Forma’t en comunicació digital.


  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)